ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ Litter-Robot แบ่งจ่าย 0% ห้องน้ำแมวออโต้ สุดยอดความสะดวก เพื่อสุขภาพ

คำถามยอดฮิต?
FAQ[ตัวสินค้า และ การใช้งาน]

Litter-Robot ที่จำหน่ายนี้ เหมือนกับที่จำหย่ายในอเมริกาหรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

สามารถใช้กับได้ 220V ในประเทศไทยได้เลย หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

Litter-Robot ต้องใช้กับ ไฟบ้านเท่านั้น? ใช้แบตเตอรี่ได้ไหม?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

การใช้ไฟบ้าน จะเป็นอันตรายกับน้องแมว หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

สินค้าผลิตที่ประเทศจีน หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ใช้กับแมวตัวใหญ่ ได้หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ใช้กับลูกแมวได้หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

Litter-Robot 1 เครื่อง ใช้กับแมวหลายๆตัว ได้หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

Litter-Robot ขนาด กว้าง สูง เท่าไร?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ทางเข้าสูงเกินไป เข้ายากหรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

กินไฟมากแค่ไหน ถ้าใช้งานตลอด 24 ชม. ทุกวัน

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ขณะเครื่องทำงาน(หมุน) หากแมวเข้าไป เครื่องจะหยุดหมุน หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

[การฝึกให้ใช้งาน]

น้องแมวไม่เคยเข้าห้องน้ำแบบโดม จะฝึกยังไง?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ควรทำความสะอาดบ่อยแค่ไหม?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

[การทำความสะอาด]

ตัวเครื่องทำความสะอาดได้หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ควรทำความสะอาดบ่อยแค่ไหม?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

[การจัดส่งสินค้า]

จัดส่งสินค้าอย่างไร ส่งทั่วประเทศหรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ได้รับสินค้าแล้ว พบว่าเครื่องเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ ทำอย่างไร?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

Litter-Robot ต้องใช้กับ ไฟบ้านเท่านั้น? ใช้แบตเตอรี่ได้ไหม?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

[ประกันความพอใจ]

ขอบเขตการรับประกันความพอใจ คลอบคลุมแค่ไหม?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

หากต้งการคืนสินค้า จะส่งคืนสินค้าอย่างไร?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

จะได้รับเงินคืนเท่าได และ ได้รับเมื่อไร?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

[ประกันสินค้า และ การซ่อม]

รับประกันสินค้า ในส่วนใดบ้าง ระยะเวลานานแค่ไหน?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

เครื่องเสีย จะส่งซ่อม ที่ไหน ยังไง?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

ซื้อเครื่องจากต่างประเทศมาเอง ส่งซ่อมกับทางร้านได้หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"

มีบริการซ่อม นอกสถานที่ หรือไม่?

"ต้องใช้กับไฟบ้านเท่านั้นครับ"กำลังจัดทำเนื้อหาเพิ่มเติมครับ...